Directie

De dagelijkse leiding van het inloophuis is in handen van dhr. Armand Winthagen.
Zijn werkzaamheden zijn gericht op zowel interne als externe aandachtsgebieden. Hij coördineert de vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de activiteiten in het Huis.

Op het externe vlak liggen de speerpunten op het contact met de samenwerkende instellingen, de PR en de fondsenwerving.
De directeur is de enige betaalde kracht in het Huis. De gastvrouwen / gastheren en de bestuurders zijn allen vrijwilligers.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden :
Dhr. Eke Zijlstra – voorzitter
Mevr. Monique van Kleef – vice-voorzitter
Dhr. Jacques Martens – secretaris
Dhr. Marco Nettersheim – penningmeester
Dhr. Meindert Sosef
Mevr. Mirjam Willemsen
Mevr. Marion Schmitz