Slide background

Mensen

Vrijwilligers

Toon Hermans Huis Parkstad bestaat dankzij de inzet van een geweldig en betrokken team dat uit meer dan dertig vrijwilligers bestaat. Enthousiaste mensen die zich belangeloos inzetten voor hun medemens en alle daarbij behorende (welzijns)activiteiten. Met passie, geduld en een groot empathisch vermogen zorgen zij in een warme en gastvrije omgeving, voor een luisterend oor en bieden zij vakkundige ondersteuning en begeleiding.

Onze vrijwilligers fungeren als::
• gastvrouw of gastheer
• administratief medewerker
• medewerker PR en Communicatie

Alle gastheren en gastvrouwen volgen een verplichte driedaagse scholing. Deze scholing biedt IPSO (Instellingen PsychoSociale Oncologie) www.ipso.nl waarbij met name de training van de communicatieve vaardigheden centraal staat en de inhoudelijke scholing over het ziektebeeld kanker. Tijdens drie intervisiebijeenkomsten per jaar is er ook aandacht voor deskundigheidsbevordering. Daarin wordt de eigen werksituatie besproken in relatie tot nieuwe ontwikkelingen binnen de samenleving en de organisatie.

Heeft u interesse om bij ons aan de slag te gaan als vrijwilliger? Klik dan hier.

Directie

De dagelijkse leiding van het inloophuis is in handen van Armand Winthagen (directeur). Hij coördineert de taken van de vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de activiteiten in het Huis. Op het externe vlak liggen de speerpunten op het contact met de samenwerkingspartners en PR en fondsenwerving.

Bestuur

Toon Hermans Huis Parkstad is opgericht door het bestuur van de stichting. Een stichting zonder politieke of religieuze signatuur.

SAMENSTELLING
Dhr. Marco Nettersheim – voorzitter
Mevr. Monique van Kleef – vice-voorzitter
Dhr. Jacques Martens – secretaris
Dhr. Maurice Hermans – penningmeester
Dhr. Meindert Sosef
Mevr. Mirjam Willemsen
Mevr. Marion Schmitz