Slide background

Missie en visie

Missie

Alle inwoners van Parkstad die direct dan wel indirect geraakt worden door kanker vinden in het Toon Hermans Huis Parkstad een unieke ontmoetingsplek die er op een positieve manier aan bijdraagt om (weer) zo veel mogelijk te kunnen participeren in de maatschappij.

Visie

De diagnose kanker zet je wereld op zijn kop. Vragen, zorgen en angst over allerlei facetten dreigen de regie over je leven over te nemen. Bij het Toon Hermans Huis Parkstad zijn we ervan overtuigd dat er een plek is waar je de gevolgen van de ziekte kanker niet alleen hoeft te dragen. We staan voor een plek waar oprechte en positieve aandacht voor de mens achter de ziekte helpt in het vergroten van de veerkracht en zelfredzaamheid. En we weten oprecht:

Samen met ons kun je het weer alleen!

Kernwaarden

Gastvrij

Onvoorwaardelijke gastvrijheid voor iedereen, ongeacht leeftijd, religie of etnische afkomst, die direct of indirect geconfronteerd wordt met kanker, ongeacht de fase van het ziekte- genezings- of acceptatieproces.

Empathisch

Oprechte empathie en aandacht van onze medewerkers voor de mens achter de ziekte dragen bij aan een sfeer van warmte en geborgenheid. Er is respect voor ieders waarden en normen en voor ieders wensen en mogelijkheden. We hebben en nemen veel tijd voor u.

Veerkrachtig

Door gerichte psychosociale ondersteuning helpen wij onze gast zijn veerkracht en zelfregie zo optimaal mogelijk te gebruiken. Dat maakt het mogelijk om te leren omgaan met de uitdagingen die kanker met zich meebrengt. Op die manier dragen we bij aan de mate waarin de gast kwaliteit van leven ervaart.