Aandacht voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden

Wanneer u geconfronteerd wordt met kanker, komen er veel vragen op u af, zoals: Hoe moet ik nu verder? Kan ik de behandeling wel aan? En als de kanker dan terugkomt? Kan ik nog dezelfde dingen doen als voorheen?

Ik ben bang mijn baan te verliezen. Ik wil mijn zelfstandigheid niet kwijt…..
Maar ook vragen van de naaste omgeving : Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe moet ik reageren op de veranderde situatie ? Wat kan ik voor de patiënt doen ?
U kunt in het Toon Hermans Huis Parkstad terecht met al uw vragen, uw emoties, uw pijn, verdriet en twijfels. U vindt bij ons rust, betrokkenheid en een warm onthaal. Het Toon Hermans Huis organiseert allerlei activiteiten die aan uw welbevinden bijdragen.

Het Toon Hermans Huis Parkstad schenkt alle aandacht aan de mens achter de kanker.

Recente activiteiten
  • int

Cafe Toon Doodgewoon, 27 maart aanstaande: ‘ intimiteit’.

In onze reeks ‘ Café Toon Doodgewoon ‘  , die we samen met het netwerk Palliatieve zorg – OZL organiseren, […]

  • doet

NL doet !

Heeft U zin in een alternatief team uitje, of belangstelling voor een heel zinvolle invulling van een vrije dag ?
Denk […]

  • inf

Informatie avond slokdarmkanker !

Op woensdag 13 maart organiseren we in samenwerking met het Zuyderlandziekenhuis en het Toon Hermanshuis Sittard een informatie avond over […]

Ervaringen
Toen er bij mij kanker geconstateerd werd kon ik hier niet mee om gaan. Eerst praten met de psycholoog hetgeen meteen goed klikte. Later met de gastvrouwen of gastheren. Hier kan ik mijn verhaal kwijt.
Jos Moens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief klik hier.