Gespreksgroep: Het leven weer kleur geven

Onder deze titel bieden we een gespreksgroep aan voor mensen die een dierbare hebben verloren aan kanker. Door gevoelens en ervaringen met elkaar te delen, wordt een sfeer gecreëerd die veiligheid en geborgenheid biedt. Daarnaast wordt stil gestaan bij alledaagse zaken als de sociale omgeving, financiën of persoonlijke zaken van de dierbare en hoe hiermee om te gaan. Al deze aspecten krijgen aandacht en samen proberen we geleidelijk aan het leven weer kleur te geven.
De gespreksgroep bestaat uit een reeks van zes bijeenkomsten. De begeleiding is vooral gericht op het bieden van ondersteuning en sturing.
Bij de gespreksgroep is het van belang dat de deelnemers zich verbonden voelen op verschillende aspecten en ervaringen. Daarom stllen we de gespreksgroep samen op basis van levensfase van de deelnemers. Daarnaast maken we onderscheid tussen het verlies van een partner of het verlies van een kind.
Gespreksgroep

Begeleiding

Drs. Irene Godderij, professioneel rouwtherapeut (www.irenegodderij.nl)

Datum / tijd

Verlies van een partner
Vanaf donderdag 31 augustus, tweewekelijks van 13:00 tot 14:30 uur

Verlies van een kind
Vanaf vrijdag 1 september tweewekelijks van 13:00 tot 14:30 uur

Verlies van een partner
Vanaf vrijdag 8 september tweewekelijks van 13:00 tot 14:30 uur

(zie agenda)

Bijdrage

€ 3,00

Aanmelden

Aanmelden is noodzakelijk en kan telefonisch via 045-5427788 of door een mail te sturen naar info@toonhermanshuisparkstad.nl

Vooraf vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats met de begeleiding.