toon2

Door uw wensen in een testament vast te leggen weet u zeker dat uw geld ten goede komt aan wat voor u belangrijk is. Wanneer u kiest voor het begunstigen van het Toon Hermans Huis Parkstad zijn er verschillende vormen mogelijk, zoals erfstellingen en legaten.

Erfstelling

Bij een erfstelling wordt het Toon Hermans Huis Parkstad in een testament tot erfgenaam benoemd. Het inloophuis krijgt hierdoor recht op een bepaald percentage van uw nalatenschap. Over de verkrijging van het erfdeel is het THHP geen erfbelasting verschuldigd.

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u een bedrag aan een persoon of instelling, zoals het Toon Hermans Huis Parkstad, nalaat. U beschrijft zelf welk bedrag of welk goed u wenst na te laten. Het THHP kan uitsluitend recht doen gelden op het vaste bedrag of de bepaalde goederen of waardepapieren die u via uw testament heeft toegewezen. Ook over deze verkrijging is het THHP geen erfbelasting verschuldigd.
Voor meer informatie over schenken en nalaten aan het THHP kunt u telefonisch contact opnemen met Armand Winthagen, directeur. Tel: 045 – 542 77 88 of per email:  a.winthagen@toonhermanshuisparkstad.nl