wensen

U kunt het Toon Hermans Huis Parkstad ondersteunen door het geven van een éénmalige of periodieke donatie. Iedere gift, klein of groot, is van harte welkom.
Een donatie kan in sommige situaties als aftrekpost voor de inkomstenbelasting opgevoerd worden. Dit geldt als uw totaal van giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), zoals het THHP, in één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van uw inkomen ligt. Het fiscale voordeel is afhankelijk van uw inkomen en kan oplopen tot wel 52% van uw gift.
U kunt uw donatie overmaken naar rekeningnummer: NL26 RABO 0173 8139 84 t.n.v.: Stichting Toon Hermans Huis Parkstad, onder vermelding van ‘donatie’.

Eventueel belastingformulier “Overeenkomst periodieke gift in geld” is verkrijgbaar bij het THHP.