Algemeen-Toon

Een ambassadeurschap hoort bij maatschappelijk ondernemen. Indien u zich aangesproken voelt tot de doelstelling van het Toon Hermans Huis Parkstad, kunt u als referent actief optreden door de visie van het THHP te promoten en nieuwe ambassadeurs te werven.
U wilt zich gedurende tenminste drie jaar binden als ambassadeur en sponsor voor een bedrag van € 1.500,- per jaar. In ruil voor uw inspanning krijgt u de beschikking over het logo van het Toon Hermans Huis Parkstad. Indien gewenst kunt u dit logo publiceren op uw website of afdrukken op uw briefpapier met de tekst: “Wij steunen het Toon Hermans Huis Parkstad”.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Armand Winthagen , directeur. Tel: 045 – 542 77 88 of per email: a.winthagen@toonhermanshuisparkstad.nl
Ons banknummer is:  NL26 RABO 0173 8139 84