Foto Eva

Toon Hermans Huizen
Toon Hermans Huis Roermond www.toonhermanshuisroermond.nl
Toon Hermans Huis Maastricht www.toonhermanshuismaastricht.nl
Toon Hermans Huis Sittard www.toonhermanshuissittard.nl
Toon Hermans Huis Venlo www.toonhermanshuisvenlo.nl
Toon Hermans Huis Weert www.toonhermanshuisweert.nl
Koepel psychosociale ondersteuning www.ipso.nl
Partners in samenwerking 
Steunpunt voor mantelzorgers www.mantelzorgparkstad.nl
Ruggesteun www.ruggesteun.nl
Buddyzorg Limburg www.buddyzorglimburg.nl
Zuyderland www.zuyderland.nl
Maastro Radiotherapie www.maastro.nl
Hospice De Mantelhof www.demantelhof.nl
MeanderGroep www.meandergroep.com
Adelante www.adelante-zorggroep.nl
Cicero www.cicerozorggroep.nl
Sevagram www.sevagram.nl
Palliatieve zorg Limburg www.palliatievezorglimburg.nl
Stichting Patiens www.stichtingpatiens.nl
Stichting Jobstap, afdeling Effectyf www.effectyf.nl
Stichting 21 punt 8 www.21punt8.nl
Ondersteuning
Patiëntenverenigingen alg. www.patientenvereniging.startpagina.nl
Federatie van kankerpatiënten www.kankerpatient.nl
Ouders, kinderen en kanker www.vokk.nl
Informatie 
Portal voor kankerpatiënten www.kanker.nl
Internet startpunt voor patiënten www.diagnose-kanker.nl
Behandelingsmogelijkheden kanker www.kankerwiehelpt.nl
Borstkanker startpagina www.borstkanker.startpagina.nl
Koningin Wilhelminafonds KWF www.kwf.nl
Borstkankervereniging Parkstad www.borstkanker.nl/b_actief_parkstad