gespreksgroep3

Gastvrouwen en gastheren

Het Toon Hermans Huis Parkstad werkt met een team van ongeveer 30 gastvrouwen en gastheren.

Scholing

Alle vrijwilligers die in de functie van gastvrouw/heer werken volgen een verplichte 3 daagse scholing, waarbij met name de communicatieve vaardigheden worden getraind. Daarnaast bevat de lesstof veel informatie over kanker, zodat de vrijwilliger leert zich goed te verplaatsen in de situatie van de bezoeker. Vier maal per jaar worden er intervisie-bijeenkomsten gehouden : de eigen werksituatie en nieuwe ontwikkelingen zijn daarbij de centrale onderwerpen.

Overleg

Zes maal per jaar, tijdens teamvergaderingen, vindt er gezamenlijk overleg plaats tussen directie en het voltallige vrijwilligersteam. Niet alleen de gang van zaken binnen de organisatie wordt besproken, maar ook wordt aandacht besteed aan de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers in de vorm van een themabespreking.
Vacatures voor vrijwilligers vindt u onder de kop Organisatie -> Vacatures.