Slide background

Save the Date
Hoewel de datum nog ver voor ons ligt, is het meer dan de moeite waard om donderdag 7 november alvast in de agenda te reserveren.

Op donderdag 7 november a.s. organiseert het Toon Hermans Huis Parkstad vanaf 19:00 uur een inspirerende netwerkbijeenkomst waarbij ‘veerkracht’ het centrale thema is.
Onze ambassadeur Jack Vinders zal die avond de rol van dagvoorzitter op zich nemen. En dat op een prachtige locatie in Parkstad en met een zeer inspirerende spreker die een verhaal vertelt dat niemand onberoerd zal laten.
Bent u ook zo benieuwd? Houd onze nieuwsbrief, website en Social Media in de gaten. Meer nieuws volgt snel…

safe the date