Gespreksgroep prostaatkanker

Tijdens deze gespreksgroep worden op een veilige en discrete manier ervaringen, vragen en emoties besproken en gedeeld. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten, ideeën en tips. Deelnemers kunnen is alle stadia van de ziekte verkeren: zowel voor, tijdens als na de behandeling Iedere deelnemer heeft zijn eigen verhaal. Het is waardevol gebleken om kennis te nemen van andermans verhalen, maar ook om het eigen verhaal te delen met anderen. Partner zijn bij deze bijeenkomsten uiteraard ook van harte welkom. Kanker heb je immers niet alleen.

Begeleiding

De gespreksleiding is in handen van Toine Kaas en Frits van de Kolk, vrijwilligers van de Prostaatkankerstichting en zelf ervaringsdeskundig.

Datum / tijd

Eén keer per twee maanden op de 3e maandag van de oneven maanden van 13:30 tot 15:00 uur. Zie onze actuele agenda

Aanmelden

Aanmelden is noodzakelijk en kan telefonisch via 045-5427788 of door een mail te sturen naar info@toonhermanshuisparkstad.nl
Voor meer informatie of vragen kunt u direct contact opnemen met de vrijwilligers van de Prostaatkankerstichting:
Toine Kaas : 06-39894249
Frits van de Kolk : 06-83656090