Op maandag middag 30 Juli vindt er in ons huis een bijeenkomst plaats,die gaat over emotionele ondersteuning en hulp.

Psychomotorische therapie is een vorm van hulp en biedt U de mogelijkheid om op een geheel eigen manier emoties te uiten en te ordenen, om er zo weer grip op te krijgen.
Niet het praten,  maar het DOEN en het ERVAREN staat centraal binnen deze therapie. U doet nieuwe ervaringen op waardoor u anders gaat VOELEN of andere manieren ontdekt om met de bestaande situatie om te gaan.
Veel oncologie patiënten geven aan dat zij door psychomotorische therapie weer voelen wat belangrijk is voor hen,  en dat hun zelfvertrouwen hierdoor wordt versterkt.

Je bent welkom op maandag 30 juli van 14.oo uur tot 16.00 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden,  wel svp aanmelden via:
info@toonhermanshuisparkstad.nl