Hallo allemaal,  graag willen wij ons even aan jullie voorstellen:  Josine Rentenaar-Peerbooms, Fleur Spruit en Ester de Vlam.

We zijn werkzaam bij Bureau Schuldhulpverlening van de gemeente Heerlen.

Graag zouden wij tijdens een voorlichting wat meer informatie willen geven over hoe om te gaan met bijvoorbeeld een inkomensachteruitgang of verandering na het overlijden van een naaste, een situa-tie waarin er schulden zijn, of wanneer uzelf, of een naaste schulden heeft of gaat krijgen. Waar kan men terecht voor informatie? Welke instanties kunnen helpen? Wat kan de gemeente allemaal bete-kenen? Heeft u genoeg inkomen?

“Ik raak mijn baan kwijt, wat nu?”, “Mijn man deed altijd de administratie, maar is er nu niet meer…” en “Ik overzie niet meer hoe ik al die financiële zaken moet regelen”, maar ook: “waar kan ik voor aanvulling terecht? En waar kan ik allemaal recht op hebben?” zijn vragen die best gesteld mogen worden.

Hoe dan ook zijn dit vragen die wij geregeld horen, maar het zijn ook vragen die men niet snel stelt. Erger nog, vaak stelt men deze vragen te laat. Het is niet prettig om je financiële situatie op tafel te moeten leggen.

Om een helpende hand te bieden, komen wij hierover vertellen.

Tevens vertellen we over bepaalde voorzieningen en waar u hiervoor terecht kunt, waar u hulp kunt krijgen met bijvoorbeeld het aanvragen c.q. regelen van bepaalde zaken.

Vragen over geld en dan voornamelijk uw eigen portemonnee zijn lastig, maar zeer noodzakelijk wilt u niet in de problemen komen. Hopelijk kunnen wij u hierin helpen.

We zien jullie interesse met aandacht tegemoet.

Je bent welkom op maandag 2 juli van 14.00u.-16.00u. in het THHP.

Meldt je aan via: info@toonhermanshuisparkstad.nl

Josine, Fleur en Ester