Aandacht voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden

Wanneer u geconfronteerd wordt met kanker, komen er veel vragen op u af, zoals: Hoe moet ik nu verder? Kan ik de behandeling wel aan? En als de kanker dan terugkomt? Kan ik nog dezelfde dingen doen als voorheen?

Ik ben bang mijn baan te verliezen. Ik wil mijn zelfstandigheid niet kwijt…..
Maar ook vragen van de naaste omgeving : Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe moet ik reageren op de veranderde situatie ? Wat kan ik voor de patiënt doen ?
U kunt in het Toon Hermans Huis Parkstad terecht met al uw vragen, uw emoties, uw pijn, verdriet en twijfels. U vindt bij ons rust, betrokkenheid en een warm onthaal. Het Toon Hermans Huis organiseert allerlei activiteiten die aan uw welbevinden bijdragen.

Het Toon Hermans Huis Parkstad schenkt alle aandacht aan de mens achter de kanker.

Recente activiteiten
  • zon

Info Avond Melanoom

Bijeenkomst over melanoom in Toon Hermans Huis Parkstad

Het Toon Hermans Huis Parkstad houdt in samenwerking met Zuyderland op donderdag 22 […]

  • logo

CAFÉ ‘Toon Doodgewoon’

Een laagdrempelige manier om met lotgenoten en ( zorg-) professionals in contact te komen.
Geeft gelegenheid tot het stellen van vragen […]

  • nieuw

CURSUS ‘ Pijn… en nu ?’

Cursus: ‘Pijn. En nu?’

Start vrijdag 16 september aanstaande !

Korte inhoud van de cursus:

Tijdens de cursus wordt er vnl. gebruik gemaakt […]

Ervaringen
Toen er bij mij kanker geconstateerd werd kon ik hier niet mee om gaan. Eerst praten met de psycholoog hetgeen meteen goed klikte. Later met de gastvrouwen of gastheren. Hier kan ik mijn verhaal kwijt.
Jos Moens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief klik hier.